Dofinansowanie na wymianę przestarzałych pieców w Krakowie

Zima nadciąga, a w raz z nią pojawia się temat smogu, którego w Krakowie w okresie grzewczym nie brakuje. Miasto Kraków nie tylko działa za pośrednictwem darmowej komunikacji miejskiej, ale przede wszystkim stara się działać od wewnątrz, tworząc nowe programy walki z zanieczyszczonym środowiskiem. Zwierzchnicy miasta opracowują projekt, dzięki któremu mieszkańcy z pomocą materialną miasta będą mogli wymienić swoje szkodliwe dla środowiska ogrzewanie.

Władze Krakowa tworzą projekt tak, żeby osoby, którym wnioski zostały dyskwalifikowane mogły ubiegać się ponownie o dotacje. Program ten daje szansę na ponowne zawnioskowanie o subsydium do wymiany pieca.

Koncepcję tą przygotowano na kolejny rok. Władze Krakowa przeznaczyły na nią 5 milionów złotych, pochodzących z funduszy miasta. Projekt ten skierowany będzie dla około 400 krakowian, którzy złożyli swoje podania do 30.IV.2019 roku.

Osoby, które spełnią wszystkie kryteria będą mieli szansę na uzyskanie 60% wsparcia, w najlepszym wypadku. Co za tym idzie pozostałą część będą musieli pokryć mieszkańcy z własnych portfeli.

Dofinansowanie na wymianę przestarzałych pieców w Krakowie

Najczęstszymi powodami nieuzyskania dotacji były wnioski, które nie podały dokładnego wymiaru swoich mieszkań czy domów. Urzędnicy podają, że było to około 120 osób. Kolejno częste odmowy trafiały także do osób, które prawnie nie były właścicielami danych obiektów, nie posiadały do nich tytułu prawnego. Tutaj aż około 150 osób miało taką sytuację. Mieszkańcy, którzy nie posiadali zgód od prawnych posesjonatów lub współposiadaczy nieruchomości także spotykali się z cofnięciem wniosku przez władze miasta. W tym przypadku także dotyczyło to około 150 krakowian.

Osoby, które zamierzają się ubiegać o dofinansowanie do wymiany pieca muszą pamiętać:
- aby ich nieruchomości prawnie należały do nich, muszą posiadać tytuł prawny do zamieszkałego obiektu,
- żeby w składanym wniosku dokładnie obliczyć powierzchnię lokalu, czy domu,
- że muszą posiadać zgody na wymianę ogrzewania od właściciela czy współposiadacza, zamieszkałego obiektu.