Uruchomienie systemu Comarch ERP jest zadaniem wieloetapowym i złożonym. Wdrożenie wymaga bowiem rozpoznania faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa i dopasowania do nich odpowiedniej wersji oprogramowania. Potrzebne jest także dokładne rozplanowanie harmonogramu prac, tak, aby przejście na nowy system było w pełni płynne. Ostatnim etapem jest sprawne uruchomienie systemu. Jak dokładnie wyglądają poszczególne etapy wdrożenia systemu Comarch ERP?

Analiza potrzeb przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo jest inne. I już nawet nie chodzi tutaj o branżę, w jakiej działa, ale o rozwiązania i technologie, na jakich bazuje. Przedsiębiorstwa różnią się między sobą także pod względem przebiegu poszczególnych procesów wewnętrznych – w tym metod zarządzania różnymi działami. Tym samym różnią się ich potrzeby. Dla przykładu niektóre firmy korzystają z outsourcingu poszczególnych usług, dlatego dane moduły oprogramowania Comarch ERP będą dla niej zbędnym i niepotrzebnym kosztem. W ten sposób optymalizacja systemu ERP, która ma na celu jego pełne dopasowanie do potrzeb, jest elementem kluczowym.

Zazwyczaj dzieje się to poprzez dogłębną analizę funkcjonowania firmy, w której udział muszą wziąć osoby zaangażowane w jej działanie, żeby specjaliści wdrażający system wiedzieli, jakie dokładne wymagania stawiane są przed oprogramowaniem. Jest to istotne, ponieważ system Comarch ERP dostępny jest w kilku wariantach (więcej zob. na Comarch ERP Kraków). Co istotne, jest to system skalowalny, który daje olbrzymie możliwości pod względem swojej optymalizacji i dostosowania do potrzeb.

Wdrożenie systemu Comarch ERP – jak przebiega?

Harmonogram prac wdrożenia Comarch ERP

Kiedy dedykowane rozwiązanie zostanie już wybrane, konieczne jest opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu ERP. Jest to kolejny i niezwykle istotny etap analizy przedwrożeniowej, który ma na celu umożliwić jak najbardziej płynne uruchomienie oprogramowania w przedsiębiorstwie. Wdrożenie systemu ERP podzielone jest z reguły na kilka etapów, które należy przeprowadzić w odpowiednim czasie.

Etapy te obejmują przede wszystkim wdrażanie poszczególnych modułów systemu oraz ich konfigurację, tak, aby były one w pełni zoptymalizowane pod potrzeby przedsiębiorstwa. Najpierw jednak wszystko jest realizowane w sposób testowy przy imporcie niewielkiej części danych. Dopiero po pełnej optymalizacji systemu ERP, kiedy wszystkie moduły oraz ich funkcje działają sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami, następuje ostatni element wdrożenia, którym jest migracja danych.

Migracja danych i wsparcie po wdrożeniu

Przez migrację danych rozumie się przeniesienie wszystkich cyfrowych danych firmy, które są niezbędne do jej sprawnego funkcjonowania, do nowego systemu. Po zakończeniu tego etapu system Comarch ERP staje się integralną częścią wybranych procesów przedsiębiorstwa. Oczywiście po wdrożeniu systemu niezbędne jest z reguły wsparcie techniczne, które ma przede wszystkim na celu ułatwienie użytkownikom pracy z nowym oprogramowaniem, przeprowadzenie ewentualnych szkoleń dla nowych pracowników czy w razie potrzeby wprowadzenie niewielkich modyfikacji oprogramowania.