Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to niespodziewane zatrzymanie akcji serca, w efekcie którego dochodzi do ustania krążenia krwi i zatrzymania oddechu. Nieprzywrócenie krążenia i oddechu w ciągu kilku minut może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w mózgu i organach wewnętrznych. Na szczęście istnieją urządzenia, które pozwalają każdemu świadkowi zareagować w porę oraz ocalić życie osoby dotkniętej nagłym zatrzymaniem krążenia. Są to defibrylatory AED.

Defibrylator AED – czym jest i kto może z niego korzystać?

Defibrylatory AED to niewielkie, przenośne urządzenia, które spotkać można w wielu miejscach publicznych na terenie całej Polski. Umieszczane są w instytucjach, centrach handlowych, szkołach, szpitalach oraz w wielu innych miejscach uczęszczanych przez duże grupy ludzi. Od pewnego czasu spotkać je można także na przystankach autobusowych oraz na stacjach metra i dworcach kolejowych. Powszechny dostęp do defibrylatorów AED pozytywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie oraz umożliwia szybką i prawidłową reakcję w razie konieczności ich użycia.

Przepisy prawne nie regulują tego, kto może użyć defibrylatora AED. Urządzenia te zostały jednak zaprojektowane w taki sposób, aby z jego funkcjonalności mogła skorzystać każda osoba będąca świadkiem zdarzenia. Ich obsługa jest bardzo prosta i wymaga jedynie stosowania się do komunikatów wyświetlanych na ekranie oraz komend wydawanych głosowo. Aby uratować życie drugiego człowieka nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza medyczna ani doświadczenie w udzielaniu pierwszej pomocy. Warto jednak zawczasu dowiedzieć się, jak działają defibrylatory AED i jak z nich bezpiecznie korzystać.

Defibrylator AED a nagłe zatrzymanie krążenia

Jak działa defibrylator AED? Kiedy należy po niego sięgnąć?

Wskazaniem do użycia defibrylatora jest nagłe zasłabnięcie, podczas którego poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnętrz, nie ma wyczuwalnego oddechu ani pulsu w dużych tętnicach. W takiej sytuacji należy jak najszybciej sięgnąć po najbliższy defibrylator AED i powiadomić służby ratownicze pamiętając, że czas oraz szybkość naszej reakcji mają ogromne znaczenie dla powodzenia całej akcji ratunkowej. Według statystyk, użycie defibrylatora AED w ciągu pierwszych 3 min. od zasłabnięcia podnosi szanse na ocalenie życia i zdrowia osoby poszkodowanej o nawet 75%.

W pierwszej kolejności należy uruchomić urządzenie i postępować zgodnie z udzielanymi przez nie komunikatami. Defibrylator AED za pośrednictwem elektrod umieszczonych na klatce piersiowej poszkodowanego dokona analizy pracy jego serca i na podstawie wyników badania podejmie decyzję o przeprowadzeniu defibrylacji. Nie ma więc obaw, że używając defibrylatora zaszkodzimy drugiej osobie – jeśli defibrylacja nie jest wskazana, urządzenie po prostu jej nie wykona. Podanie impulsu elektrycznego do serca poszkodowanego pozwala przywrócić mu prawidłowy rytm oraz pozostałe funkcje życiowe.

W sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami nagłego zatrzymania krążenia, a defibrylator aed nie jest dostępny w pobliżu miejsca zdarzenia, należy podjąć natychmiastowe działania resuscytacyjne w postaci masażu serca oraz sztucznego oddychania i zobowiązać innego świadka do wezwania pogotowia. Resuscytację należy kontynuować do czasu odzyskania przez poszkodowanego świadomości lub przyjazdu służb ratowniczych.