Budowa studni głębinowej najczęściej kojarzy się z sytuacją, kiedy w rachubę nie wchodzi podłączenie posesji do sieci wodociągowej. Warto jednak pamiętać, że decyzja o zastosowaniu takiego rozwiązania często wynika ze względów praktycznych.

Studnia głębinowa – co to takiego?

W bardzo wielu przypadkach studnia głębinowa pełni funkcję uzupełnienia źródła wody użytkowej, ale czasami jej wykopanie stanowi konieczność z uwagi na brak dostępu do infrastruktury wodociągowej. Studnia głębinowa nie jest niczym innym, jak ujęciem wód podziemnych w formie sztucznego otworu w ziemi. Ma za zadanie czerpać wodę z głębszych warstw wodonośnych. Jej głębokość może sięgać nawet do 70 m.

Studnia głębinowa – jakie ma zalety?

Jedną z największych zalet, jakimi odznaczają się studnie głębinowe w Krakowie oraz w innych lokalizacjach, jest znacznie lepsza – w porównaniu z wodą z wodociągów – jakość wody. Wynika to z tego, że wodociągi czerpią wodę z pierwszej warstwy gleby, w związku z czym woda nie jest przepuszczana przez naturalne filtry w postaci kolejnych warstw. Kolejną przesłanką, dla której warto postawić na studnię głębinową, jest oszczędność. Użytkownik ponosi jedynie koszt energii elektrycznej, jaka jest niezbędna do zasilenia pompy. Eksploatacja studni głębinowej w ogólnym rozrachunku kosztuje mniej niż korzystanie z wodociągu. Poza tym studnia głębinowa zapewnia właścicielowi posesji niezależność od dostaw wody realizowanych za pośrednictwem wodociągu. Instalacja jest bezpieczna i nieskomplikowana w obsłudze.

Co warto wiedzieć o studniach głębinowych jeśli chcielibyśmy je wykopać w Krakowie?

Studnia głębinowa – o czym pamiętać?

Decydując się na wywiercenie studni głębinowej, trzeba mieć na uwadze parę istotnych kwestii. Przede wszystkim musi ona zostać zlokalizowana w odpowiednim miejscu. Konieczne jest zachowanie określonych przepisami odległości od:

- granicy działki – 5 m,

- osi rowu przydrożnego – 7,5 m,

- zbiornika gromadzenia nieczystości – 15 m,

- najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej (o ile odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu wymaganym przepisami o ochronie wód) – 30 m.

Studnia głębinowa musi być ponadto oddalona od wszelakich źródeł zanieczyszczeń, gdyż w przeciwnym razie jakość wody będzie pozostawiać sporo do życzenia. W niektórych przypadkach na wybudowanie studni głębinowej należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne, do którego dołącza się m.in. projekt geologiczny całej inwestycji. W sytuacji, gdy głębokość studni głębinowej jest większa niż 30 m bądź lub kiedy przewidziany jest pobór wody w ilości większej niż 5 m3 na dobę, obowiązkowe jest wówczas uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych. Za wywiercenie studni głębinowej bez stosownych zezwoleń grożą kary.

Od czego zależy koszt budowy studni głębinowej?

Koszt budowy studni głębinowej to wypadkowa różnych czynników. Najlepiej zdać się w tej kwestii na profesjonalną firmę, która przygotuje kosztorys skrojony na miarę indywidualnych potrzeb. Uwzględnia on m.in. koszt wykonania odwiertu i montażu rury, cenę pompy i ewentualnie cenę zbiornika hydroforowego.