Już od 1 października 2020 roku wszyscy czynni podatnicy VAT będą zobowiązani do raportowania transakcji dokonanych po 1 października bieżącego roku przy użyciu nowego pliku JPK_VAT7. Tym samym zniesiony zostanie wymóg osobnego składania deklaracji VAT-7/VAT-7K i JPK. Zmiany te dotyczą wszystkich firm zarówno tych dużych, średnich, małych, jak i mikroprzedsiębiorstw. Warto zapoznać się z najważniejszym informacjami dotyczącymi nowego pliku JPK_VAT7, ponieważ niestosowanie się do nowych przepisów może skończyć się dla nas karą administracyjna bądź też odpowiedzialnością karno-skarbową. 

Nowy JPK_VAT – co warto wiedzieć na temat nowych przepisów?

 Od 1 października bieżącego roku rozpoczną się okresy rozliczeniowe, za które to będziemy zobowiązani przesłać do urzędu skarbowego nowy pliku JPK_VAT, który co ważne będzie mógł być złożony wyłącznie w formie elektronicznej. Warto również podkreślić, że w przypadku takich deklaracji jak: VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-12 czy też VAT-14 nic się nie zmienia, będą one funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. Częstotliwość i terminy składania nowego pliku VAT_7 będą takie same jak w przypadku JPK i VAT-7/VAT-7K. Kluczową datą jest tutaj dla rozliczeń miesięcznych 25 dzień miesiąca następujący po miesiącu, którego deklaracja dotyczy. Osoby rozliczające się kwartalnie muszą natomiast wysłać wypełnioną część ewidencyjną za poprzedni miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca, zaś po zakończeniu danego kwartału muszą przesłać wypełnioną część ewidencyjna za poprzedni miesiąc oraz część deklaracyjna za wszystkie 3 miesiące.

Nowy plik JPK VAT - zmiany już od 1 października.

Z jakich części składa się nowy plik JPK_VAT?

Nowy plik JPK_VAT składa się z dwóch podstawowych części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. W części ewidencyjnej będziemy umieszczać dane, które do tej pory raportowaliśmy w JPK, natomiast w części informacyjnej dane z deklaracji. Należy jednak zaznaczyć, że w części ewidencyjnej będziemy musieli dodać także takie informacje, których do tej pory nigdzie nie uwzględnialiśmy. Pełną listę danych, które będziemy musieli zawrzeć w nowym pliku JPK_VAT odnajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.