Przekład pisemny treści z jednego języka na drugi ma bogatą tradycję. Do dzisiaj istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na profesjonalne tłumaczenia pisemne. Wiele dziedzin nauki, techniki czy rozrywki, czerpie z profesjonalnych tłumaczeń.

Jak dzielimy tłumaczenia pisemne?

Tłumaczenia pisemne możemy podzielić przede wszystkim na tłumaczenia zwykłe i przysięgłe. Różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami tłumaczeń nie wynikają z jakości samego tłumaczenia, a jedynie z prawnej otoczki, jaka towarzyszy tłumaczeniom przysięgłym. Czyli chodzi raczej o funkcję i rolę, jaką tłumaczona treść ma pełnić.

Tłumaczenia pisemne zwykłe, to przekłady, które nie wymagają opatrzenia pieczęcią tłumacza przysięgłego, stanowiącą potwierdzenie tłumaczenia z oryginałem. Taką pieczęć stosuje się najczęściej w przypadku uwierzytelnienia tłumaczonych dokumentów, które mają moc prawną. Dlatego też tłumaczenia przysięgłe spotykamy w przypadku dokumentów, które należy przedłożyć w urzędach, sądach oraz pozostałych instytucjach publicznych.

Tłumaczenie przysięgłe może wykonać tylko i wyłącznie tłumacz, który posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego i znajduje się na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym celu trzeba zdać specjalny egzamin państwowy.

Tłumaczenia pisemne – jakie są jego rodzaje?

Inne rodzaje tłumaczeń pisemnych

Kiedy myślimy o tłumaczeniu pisemnym to z pewnością, pierwsze co nam się nasuwa na myśl, to tłumaczenie książek – np. beletrystyki, poradników, książek naukowych. Nie jest to jednak wszystko, co wchodzi w zakres pisemnych tłumaczeń. Przekłady tekstów pisanych mogą bowiem dotyczyć różnych branż i nie zawsze są to książki. Mogą to być artykuły w prasie branżowej, materiały konferencyjne, ulotki, instrukcje obsługi, dokumentacja techniczna itd.

Dlatego też tłumaczenia pisemne można podzielić pod kątem rodzaju i przeznaczenia tłumaczonego materiału. Jest to ważne, ponieważ obecnie istnieje zapotrzebowanie na tłumaczy, którzy nie tylko doskonale znają język obcy, ale znają specjalistyczne słownictwo branżowe. Dlatego też spotykamy coraz częściej wąskie specjalizacje w tłumaczeniach branżowych np.:

  • tłumaczenia IT

  • tłumaczenia medyczne

  • tłumaczenia marketingowe

  • tłumaczenia finansowe

  • tłumaczenia prawnicze

  • tłumaczenia techniczne

Specjalistyczne tłumaczenia są olbrzymim wyzwaniem. Nie ma tutaj miejsca na błędy, ponieważ jeśli pojawią się one raz, nie tylko będą powielane (skoro będą stanowić podstawowe źródło informacji w danym języku), ale mogą być po prostu szkodliwe i niebezpieczne. Dlatego w profesjonalnych biurach tłumaczeń, tego typu tłumaczenia są bardzo często realizowane, we współpracy ze specjalistami z branży. Tłumaczami technicznymi są na przykład inżynierowie.

Ogólnie najlepszym sposobem na prawidłowe przełożenie tekstów branżowych jest korzystanie z usług tłumacza, który jest po prostu powiązany z daną branżą, ma kierunkowe wykształcenie w danym zakresie lub doświadczenie zawodowe. Natomiast przy bardzo trudnych tekstach, biura tłumaczeń współpracują również z native spikerami, aby jak najgłębiej poznać kontekst tłumaczenia i wiernie przełożyć jego treść.

Partnerem materiału jest Translation Street - profesjonalne tłumaczenie pisemne.