Cały świat, w tym także sfera biznesu, zmaga się ze skutkami pandemii, jednakże nie jest to jedyny problem, który jest do pokonania. Świat czekają nieodwracalne zmiany, jeżeli wiele firm nie przeorganizuje swojej polityki i systemów działania może czekać nas katastrofa klimatyczna.

Zielony Ład

Polityka środowiskowa, którą szykuje Unia, ma na celu przekonanie firm, że ich konkurencyjność jest możliwa jedynie przy zrównoważonym rozwoju. Biznes musi zacząć inwestować w innowacyjne rozwiązania, które pomogą uratować klimat. Wg ONZ pozostało nam 12 lat na zahamowanie zmian, które będą mieć nieodwracalny wpływ na środowisko. Polityka zielonego ładu może pomóc nam wszystkim pokonać wyzwania związane z klimatem.

Niepokojące liczby

Badania prowadzone przez ONZ doprowadziły do stworzenia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Prowadzą one do prostych wniosków, że jedynie współpraca między biznesem, a także przedstawicielami nauki i rządu, może przynieść satysfakcjonujące efekty. Dokument pokazuje, że w najbliższych latach czeka nas znaczny wzrost populacji, a co za tym idzie zwiększenie zapotrzebowania na surowce naturalne. Niepokojąca jest także informacja o postępującej urbanizacji oraz zwiększeniu do 60% populacji mieszkającej w miastach.

Biznes w walce ze zmianami klimatu

Otwartość na rozwiązania ekologiczne

Oczekiwania społeczeństwa są bardzo duże. Często odpowiedzialność za obecny stan klimatu oraz za jego przyszłość spada na przedstawicieli biznesu. Duże firmy są rozliczane z każdych posunięć mogących potencjalnie zagrozić klimatowi. Dlatego też coraz powszechniejsze stają się rozwiązania proekologiczne. Poprawa wykorzystania energii i jej efektywności jest jednym z ważnych zadań dla biznesu. Korzystanie ze źródeł odnawialnych, inwestycje w turbiny wiatrowe oraz panele słoneczne, zmniejszenie emisji gazów, a także mocne zaangażowanie w recykling to tylko kilka przykładów. Warto aktywnie działać w celu ograniczenia zużycia wody i wciąż zmniejszać ślad węglowy.

Biznes chce być eko i chce być przyjazny nie tylko dla środowiska, ale także dla swoich odbiorców. Firmy promujące politykę zero waste są lepiej postrzegane, a ich zyski wcale nie maleją.