Pismo Święte to najczęściej kupowana książka na świecie, a sukces ten doczekał się nawet zapisu w Księdze Rekordów Guinessa. Z mądrości biblijnych korzystają na co dzień żydzi i chrześcijanie, ale treść obu testamentów analizują również od lat naukowcy, badacze i historycy. Ponadto ogromny wpływ biblii odcisnął swój ślad również w kartach historii sztuki – od wieków bowiem, wielu artystów inspirowało się niezwykłymi przypowieściami pisma świętego. Do dziś widoczna jest ponadczasowość przekazów księgi. Pismo Święte, choć opisuje zdarzenia sprzed wielu setek lat, zawiera uniwersalne prawdy i pouczenia, będące drogowskazem życiowym dla wierzących, a zarazem filarem współczesnego dziedzictwa kultury europejskiej.

Pismo Święte – kiedy powstało i kto jest autorem?

Samo słowo „biblia” pochodzi ze starożytnej greki i oznacza księgi lub zwoje. Proces tworzenia nowego i starego testamentu, na które składa się Pismo Święte, szacuje się na niemal 1500 lat. Pierwsze zapisy datowane są na XII w.p.n.e., z kolei najstarszą księgą, która pojawiła się po narodzeniu Jezusa, jest Kanon Muratoriego ze 180 r. Autorstwo przypisywane jest aż 40 pisarzom, którzy natchnieni przez Boga, tworzyli dzieła z różnych zakątków świata.

Pismo Święte w religii katolickiej i judaizmie -różnice

Dla chrześcijan, na biblię składa się 46 ksiąg Starego Testamentu oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu. Wykaz zatwierdzonych ksiąg pojawił się w XVI wieku podczas soboru w Trydencie, gdzie doszło do historycznej reformacji kościoła katolickiego. Żydzi natomiast opierają swoje nauki religijne na biblii hebrajskiej, a więc wyłącznie na tzw. Pięcioksiągu Mojżeszowym, proroctwach oraz pismach dotyczących historii Żydów niebędących prorokami.

Stary Testament

Ostateczna postać dzisiejszego kanonu ksiąg biblijnych, powstałych przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, została uściślona w czasie trwania reformacji kościoła chrześcijańskiego. Dzieje narodu wybranego, spisane w Starym Testamencie, sięgają 1800 lat p.n.e. Najstarsze historie przez lata przekazywane były ustnie, by w końcu, wraz z rozwojem piśmiennictwa, doczekać się pierwszych zapisów sporządzonych, po śmierci króla Salomona, w Królestwie Judy i Izraela. Współcześnie w kanonie katolickim, zbiór Starego Testamentu obejmuje:

  • Pięcioksiąg Mojżesza

  • 16 ksiąg historycznych

  • 7 ksiąg mądrościowych

  • 18 ksiąg prorockich

Nowy Testament

Pismo Święte czyli Księga Ksiąg

Pismo Święte powstałe po narodzinach Jezusa, doczekało się uznania jako kanoniczne, znacznie szybciej niż miało to miejsce w przypadku Starego Testamentu. Wynika to bezpośrednio z faktu, że twórcami nowotestamentowej Biblii, byli sami uczniowie Chrystusa lub jego naśladowcy, którzy opisywali nauki Syna Bożego. Na Nowy Testament składają się cztery części:

  • Ewangelie według św. Łukasza, św. Jana, św. Marka św. Mateusza;

  • Dzieje Apostolskie sporządzone przez Świętego Łukasza;

  • Listy Apostolskie pisane przez uczniów Jezusa Chrystusa;

  • Apokalipsa odnosząca się do proroctw o końcu świata.

Nowy Testament został przełożony ze starożytnej greki na 1515 współcześnie używanych języków.