Radni miasta Kraków zdecydowali o wykupieniu Kossakówki z rąk prywatnego właściciela Marka Góreckiego. W budynku ma powstać Muzeum Historii Sztuki, które będzie stanowiło oddział Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

Kossakówka

Kossakówka to neogotycki dworek, który niegdyś należał do rodziny Kossaków. Budowla ta znajduje się przy placu Juliusza Kossaka 4. W jej skład wchodzą dwa budynki oraz otoczenie ogrodowe. Kossakówka wpisana jest do rejestru zabytków. Willa ta posiada bogatą historię. Niegdyś tętniła życiem i była miejscem spotkań wielu znanych i cenionych postaci Krakowa. Obecnie nieruchomość ta nie posiada swojej dawnej świetności, ale dzięki decyzji władz Krakowa zostanie ona odpowiednio wyremontowana i odnowiona, co pomoże przywrócić jej dawny blask.

Decyzja o zakupie Kossakówki.

Prezydent Krakowa podjął decyzję, o tym, że najlepszym pomysłem na zagospodarowanie wilii będzie utworzenie w niej oddziału MOCAK. W oddziale tym zaprezentowana ma zostać przede wszystkim historia tego miejsca oraz rodzinny Kossaków. Zostanie tu zgromadzona między innymi dokumentacja dotycząca ich twórczości.

Wykupienie Kossakówki przez miasto Kraków

 W najbliższym czasie Kossakówka zostanie otoczona właściwą ochroną i opieką przez Muzeum MOCAK. Od tej chwili Muzeum będzie miało możliwość pozyskiwania potrzebnych środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania. Pieniądze te zostaną przeznaczone na konserwacje oraz przeprowadzenie gruntownego remontu. O środki na remont Muzeum będzie mogło ubiegać się od takich instytucji jak między innymi: Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa czy też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Władze Miasta Kraków zdecydowały się na wykup Kossakówki, ponieważ zależy im na tym, aby poprawić estetykę tego reprezentacyjnego obszaru Krakowa. Dzięki planowanemu remontowi willi oraz rewitalizacji placu Kossaka obszar ten zyska na atrakcyjności, co przyczyni się do tego, że będzie to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów. Władzom Krakowa bardzo zależy na rewitalizacji kulturalnej tego terenu.