Każdy zawód posiada swój kodeks etyczny, tak samo jest w przypadku osób dokonujących przekładów tekstów na inne języki.  W zakresie odpowiedzialności tłumacza pozostaje przekazanie Klientowi treści prawidłowo przetłumaczonej.

Etyka w zawodzie tłumacza

Jak dokonać profesjonalnego tłumaczenia?

Tłumaczenia powinny być wykonywane z dużą dokładnością, niezbędne jest skupienie. W niemal każdym języku znajdują się bowiem zwroty, których nie tłumaczy się dosłownie. Ważne jest sprawne wyodrębnienie kontekstu, który niejednokrotnie jest sprytnie ukryty w całej treści. Jeżeli pojawiają się trudności w zrozumieniu myśli autora, zawsze powinno się mieć jego dane kontaktowe. Konsultacje są jak najbardziej wskazane, nie świadczy to bowiem o niekompetencji tłumacza, lecz profesjonalnym podejściu do powierzanych obowiązków. Jakość przekładu jest bardzo ważna, gdyż niejednokrotnie od tego zależy powodzenie całego zlecenia. Czasami pomimo ogromnej wiedzy, konieczne są konsultacje i nie jest to nic złego. Ponadto profesjonalne tłumaczenie mogą wykonać osoby, które dążą do ciągłego rozwoju posiadanych kompetencji i umiejętności. Przy tym wszystkim niezbędne jest przestrzeganie przepisów prawnych oraz etyki zawodowej.

Zasady etyki zawodowej w zawodzie tłumacza

Osoba trudniąca się tłumaczeniem różnych tekstów na inne języki powinna być przede wszystkim bezstronna. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach konfliktowych lub w takich, kiedy prowadzone są negocjacje. Tą zasadą powinni kierować się przede wszystkim tłumacze przysięgli, od których wymaga się dystansu do zleceniodawców. Generalnie tłumaczenia wykonują osoby, które płynnie znają dany język lub języki. Jeżeli jednak zleceniobiorca zdaje sobie sprawę, że znajomość terminologii z danego zakresu nie jest wystarczające do wykonania tłumaczenia – powinien się do tego przyznać. Może w takiej sytuacji odmówić wykonania pracy. Jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ unika się wówczas powstania szkody dla zleceniodawcy. Każdy profesjonalista zajmujący się zawodowo tłumaczeniami powinien kierować się prawdą, zaufaniem i lojalnością.