Osoba po studiach fizjoterapeutycznych lub taka, której praca w szpitalu czy przychodni już nie wystarcza często w głowie snuje marzenie o założeniu własnego gabinetu fizjoterapii. Jest to realne przedsięwzięcie, jednak warto wcześniej dowiedzieć się na jakie kroki należy się przygotować. Trzeba przejść przez kilka etapów od badania rynku, otrzymania dotacji, znalezienia lokalu po zakupy sprzętu w miejscu takim jak sklep fizjoterapeutyczny.

Analiza rynkowa

Przed podjęciem konkretnych kroków dotyczących zakładania gabinetu fizjoterapii należy dokonać szczegółowego badania rynku, czyli takiego researchu środowiskowego, który sprawdzi, czy w miejscu, w którym chcemy założyć gabinet jest popyt na tego typu usługi. Jeśli konkurencja jest duża wówczas lepiej decydować się na działalność w większym mieście, a jeśli dane miasteczko takich usług nie oferuje jest to znak, by właśnie tam rozpocząć własną działalność. To, co również należy poddać analizie to cennik konkurencji. By pozyskać klientów warto na początek wyjść z nieco niższymi cenami, by przyciągnąć interesantów. Dobrym krokiem na promocję własnej działalności będzie założenie strony internetowej czy skorzystanie z możliwości reklamowych w Internecie, co obecnie jest jednym z najlepszym sposobów pozyskiwania nowych klientów.

Kwestie dotacyjne

Osoba, która nie ma zbyt wiele własnych oszczędności, by założyć swój własny biznes skorzystać może z dotacji. Najczęściej pozyskiwane dofinansowanie jest z urzędu pracy lub Unii Europejskiej. O pozytywnym przydzieleniu dotacji na biznes decyduje odpowiedni pomysł oraz dobrze napisany wniosek i biznes plan. Po wykonaniu tych czynności nie pozostaje nic innego jak cierpliwie czekać na decyzję wyżej wspomnianych jednostek.

Jak założyć swój gabinet fizjoterapeutyczny?

Kwestie lokalowe i zakup sprzętu – sklep fizjoterapeutyczny

Lokal, stanowiący gabinet fizjoterapii musi spełniać wymagania, które zostały zawarte w ustawie z 2013 roku, a dokładnie w Rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Lokal przy wejściu musi posiadać dojazdy oraz dojścia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W węzłach sanitarnych muszą znajdować się poręcze i uchwyty. Ponadto konieczne jest posiadanie przynajmniej jednego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dostosowanego do osób niepełnosprawnych. Jeśli gabinet jest usytuowany na wyższych piętrach, budynek jest zobowiązny do wyposażenia w dźwig lub inne urządzenie techniczne, umożliwiające wjazd osobom, poruszających się na wózkach do gabinetu.

Sprzęty do gabinetu najlepiej kupować w profesjonalnych miejscach takich jak sklep fizjoterapeutyczny. W gabinecie świadczącym usługi z fizykoterapii powinny znajdować się sprzęty do elektroterapii, światłolecznictwa, laseroterapii czy ultradźwięków. Do tych zabiegów niezbędny będzie zestaw do elektroterapii z osprzętem, aparaty wykorzystujące prąd stały i impulsowy małej i średniej częstotliwości, zestaw do biostymulacji laserowej, zestaw do magnetoterapii, do ultradźwięków oraz lampa IR lub IR/UV. Wspomnieć należy o takim podstawowym wyposażeniu jak stół rehabilitacyjny, maty, materace gimnastyczne, drabinki rehabilitacyjne, wszelkie rotory do ćwiczeń i inne niezbędne do świadczenia usług fizjoteraputycznych.