Przed szkolnictwem kolejne wyzwanie, miasto Kraków przygotowane na protest nauczycieli

Referenda sfinalizowane 25 marca w  szkolnictwie krakowskim jasno pokazują, że ok. 90% szkół
i przedszkoli weźmie udział w strajku przygotowanym przez Związek Polskich Nauczycieli. Za datę inauguracyjną tego protestu ogłoszono na dzień 8 kwietnia. Prezydent miasta, pan Jacek Majchrowski zapewnia swą gotowość na czas tego wydarzenia oraz ogłosił, że sytuacja na bieżąco jest kontrolowana. Pan prezydent nie powołał specjalnych organów kryzysowych na czas tego strajku, gdyż posiada osobiste jednostki, składające się z rodziców oraz dyrektorów szkół i przedszkoli.

Organy pomocnicze cały czas współpracują ze zwierzchnikami miasta Kraków. Przed wybuchem strajku zorganizowano spotkanie , które będzie miało na celu przeprowadzenie ostatnich rozmów między nauczycielami, a władzą. Na spotkaniu poruszona zostanie kwestia opieki nad uczniami w trakcie protestu.

Większość placówek zapewnia swą gotowość do zapewnienia lekcji i opieki dzieciom. Kaliber protestu nie jest dotąd znany, wszystko wyjaśni się w najbliższym czasie. Regulamin wyraźnie zaznacza, że związek nauczycieli jest zobligowany zawiadomić władze placówek o rozpoczęciu strajku, ostatecznie pięć dni wcześniej. Dzięki temu szkoły będą mogły się przygotować oraz odpowiednio wtajemniczyć rodziców i dzieci w działania kryzysowe.

Przed szkolnictwem kolejne wyzwanie, miasto Kraków przygotowane na protest nauczycieli

Obowiązkiem rodziców jest na bieżąco monitorowanie sytuacji w szkole czy przedszkolu dzieci. Miasto oraz szkoły będą relacjonować wydarzenia  oraz stale zawiadamiać rodziców o losach kolejnych dni.

Prezydent Jacek Majchrowski gwarantuje, że bezpieczeństwo dzieci jest dla władz i szkół sprawą pierwszorzędną. Transport uczniów oraz funkcjonowanie stołówek czy cateringów nie ulegną żadnym zmianom w trakcie protestów. Dowożenie uczniów do szkół będzie wspierane w razie konieczności przez Straż Miejską. Kwestia przeprowadzenia egzaminów w trakcie strajku najbardziej stresuje rodziców i uczniów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zaplanowała egzamin gimnazjalny od 10 do 12.IV, a egzamin klas ósmych w dniach 15-17.IV, twierdząc, że egzaminy te powinny zostać zorganizowane zgodnie z tym terminarzem. Władze rozpatrują nad powołaniem organów „sytuacji losowej”, które zajęłyby się procesem rekrutacyjnym. W rekrutacji liczono by podwójne noty, wystawiane na świadectwach.