Smog ma bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie i życie ludzi. Wdychanie powietrza nim zanieczyszczonego może bardzo niekorzystnie wpływać na ludzki organizm oraz stanowić przyczynę wielu groźnych chorób. Smog można zaobserwować w bezwietrzne dni, czasami swoim wyglądem przypomina mgłę.

Problem smogu w mieście Kraków

Kraków to miasto, które boryka się z problemem smogu. Kraków położony jest w niecce Wisły, co powoduje, że ruch powietrza jest tu ograniczony. Do głównych przyczyn powstawania smogu w mieście Kraków zalicza się przede wszystkim: spaliny samochodowe oraz ogrzewanie budynków za pomocą pieców na paliwa stałe. Kraków jest najbardziej zanieczyszczonym przez smog miastem w Polsce. Zła jakość powietrza stanowi tutaj problem, z którym na szczęście w ostatnich czasach próbuje się coraz lepiej walczyć.

Jakie są podejmowane działania mające na uwadze walkę ze smogiem w Krakowie?

                Z początkiem września w mieście Kraków wszedł w życie całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Od tego czasu w mieście przeprowadzane są kontrole, a osoby, które nie zastosują się do nowych przepisów karane są mandatem w wysokości od 20 do 500 zł. W ostatnich latach Krakowianie w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji mogli liczyć na otrzymanie dofinansowań na wymianę posiadanych pieców węglowych na te bardziej nowoczesne i ekologiczne np. piece: olejowe, gazowe, elektryczne oraz te wykorzystujące energię odnawialną. Dodatkowo władze miasta podejmują szereg działań edukacyjnych mających na celu uświadamiane przyczyn i zagrożeń związanych ze smogiem. Organizowane są różnego rodzaju imprezy edukacyjne, konferencje czy też pikniki rodzinne, na których poruszane są kwestie jakości powietrza. Wiedza mieszkańców na temat smogu jest coraz większa. Za pomocą dostępnych w Internecie map oraz mobilnych aplikacji są oni w stanie kontrolować poziom zanieczyszczenia powietrza. W Krakowie na ulicy Pawiej na 150 metrowym odcinku powstaje również chodnik antysmogowy, którego głównym zadaniem będzie oczyszczenie powietrza ze spalin.

Smog w Krakowie