Polski Alarm Smogowy zaprezentował rządowi swoje propozycje, które stają w szranki z jakością powietrza w kraju. W związku z tym pojawi się wiele modyfikacji w Ekoprojekcie.

Sytuacja kominkowa

Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego zapowiedział, że planowana jest wymiana kominków, ponieważ są one bardzo szkodliwe dla środowiska. Alternatywą wymiany będzie zamontowanie w kominkach ekofiltrów. Działania te wynikają z przyjęcia uchwał antysmogowych, które traktują na ten temat w swoich zapisach. Uchwała ta została przyjęta przez 10 województw. Polski Alarm Smogowy przestawił obszerny projekt, który ma wpłynąć na jakość powietrza w całym kraju.

Nadchodzi przewrót kominkowy

Kominek, a piec węglowy tak samo zanieczyszcza

Mimo działalności, związanej z wymianą pieców negatywnie wpływających na środowisko stan powietrza nadal jest niepokojący w naszym kraju. Raport z „Program PAS dla czystego powietrza w Polsce” jasno zakładał wymianę 3 milionów pieców na paliwo stałe w przeciągu 10 lat. W pierwszym roku zrealizowano tylko 2% założonego celu, które zakładały tylko 50 tysięcy umów na wymianę pieców. Tak naprawdę program powinien zakładać nie tylko piece węglowe, ale także kominki i tzw. kozy, ponieważ są one tak samo szkodliwe dla środowiska. Mimo, iż emitują podobną ilość pyłów zawieszonych, co zwykłe piece i kotły to nie ma prawnych norm emisji zanieczyszczeń dla tych urządzeń grzewczych.

Emisja zanieczyszczeń z kominków

Takie normy zawarte zostały w raporcie PAS. Według normy Ecodesign emisja kominka nie powinna przekraczać 40 ʮg/m3. Tak naprawdę emitują one, gdy palimy suchym drewnem 1350 ʮg/m3, a mokrym 2180 ʮg/m3. Jak widać normy emisji znacznie przewyższają dopuszczalne poziomy. Niestety sytuacja nie jest optymistyczna, co roku notuje się sprzedaż około 100 tysięcy kominków, które nie posiadają limitów własnej emisji. Jak podają źródła podobnie jest z zakupem zakazanych pieców węglowych tzw. „kopciuchów”, bez żadnych problemów można je jeszcze nabyć na użytek osobisty. Na szczęście od 1 stycznia 2020 roku zaczęła obowiązywać dyrektywa Ecodesign (Ekoprojekt), który wprowadził znacznie ostrzejsze normy emisji dla wszystkich urządzeń grzewczych.