Projekt uchwały prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego został już umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Zakłada on podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej, które miałyby wejść w życie z dniem 1 grudnia. To kwestia, nad którą rozprawiają krakowscy radni. W uchwale tej pojawiła się III strefa komunikacji miejskiej. Miałaby ona obejmować gminy, które w przyszłości chciałyby skorzystać z ofert transportowej Krakowa. Dotyczy to między innymi Myślenic i Sułkowic.

Jakie ceny biletów czekają Krakowian od grudnia?

W projekcie pana Majchrowskiego cena za bilet jednorazowy wynosi 6 zł, bilet 10-minutowy 3 zł oraz miesięczny bilet na wszystkie linie to koszt 96 zł w I strefie, 103 w II strefie oraz 116 zł w I, II i III strefie. Uchwała ta rezygnuje z obecnie występujących biletów na jedną lub dwie linie. Planowane zmiany mają wejść w życie od grudnia bieżącego roku. Pierwsze wzmianki dotyczące podwyżek cen biletów pojawiły się już w czerwcu. Zmiany te zostały spowodowane pandemią koronawirusa, która bardzo negatywnie odbiła się na budżecie komunikacyjnym Krakowa.

Kraków tuż przed podwyżkami cen biletów za komunikację miejską

Wprowadzenie III strefy i biletu półrocznego

Urzędnicy miasta dokładnie określili co będzie nazywane mianem III strefy. Obecnie II strefa to obszar, który aktualnie należy do strefy aglomeracyjnej. III strefa będzie dotyczyła gminy, które w przyszłości wykazują chęć przewozów komunikacyjnych do Krakowa. Takie zainteresowanie wyraziły obecnie dwie gminy, Myślenice oraz Sułkowice.

Nowe zmiany to także wejście w życie biletu półrocznego na wszystkie linie na Kartę Krakowską za 469 zł dla osób, płacących podatki w Krakowie, 503 zł w I i II strefie oraz 567 zł w I, II i III strefie. Bilet miesięczny na I strefę bez KK będzie kosztował 148 zł, na II strefę 79 zł, a na III 37 zł. Bilet bez KK na wszystkie strefy ma wynosić 158 zł. Pojawi się także bilet miesięczny socjalny za 30, 50 i 70 zł (na I, I i II, I, II i III strefą), a także bilet aktywizujący dla bezrobotnych za 50 zł, 100 zł i 140 zł (I, I i II strefa oraz wszystkie trzy strefy).