Mieszkańców Małopolski alarmuje się, że w ciągu dnia i w nocy może nastąpić gwałtowny wzrost stanów wody. Szczególnie ostrzeżenie jest to kierowane do obszarów, gdzie prognozowane są burze, gdzie występują mniejsze rzeki oraz zlewnie zurbanizowane. W tych miejscach prognozuje się wystąpienie gwałtownych wzrostów poziomu wód, a nawet podtopienia. W zlewniach kontrolowanych może nastąpić przekroczenie sygnałów ostrzegawczych, a nawet alarmowych, jeśli wystąpią intensywne opady deszczu.

Stany ostrzegawcze dotyczące nadmiernego wezbrania wód

Od 3 lipca 2020 roku do 4 lipca do 7:00 rano prognozowane są opady burzowe, które mogą przyczynić się do wzrostu poziomu wód, lokalnie gwałtownych gdzie może dojść do przekroczenia stanów ostrzegawczych. W przypadku intensywnych opadów w zlewniach kontrolowanych prognozuje się krótkotrwałe przekroczenie stanów alarmowych.

Ostrzeżenie dla województwa Małopolskiego dotyczące gwałtownego wzrostu stanu wód

RSO – co to jest?

To skrót od Regionalnego Systemu Ostrzegania. To państwowa usługa, która powiadamia obywateli o prawdopodobieństwie wystąpienia rozmaitych zagrożeń. Komunikaty te są nadawane przez regionalne centra zarządzania kryzysowego. Ostrzeżenia te dotyczą różnych lokalnych zagrożeń takich jak np. klęski żywiołowe, zagrożenia na drodze i tym podobne. Będą one wysyłane tylko i wyłącznie w przypadku kluczowych zdarzeń, nie powinno się spodziewać ostrzeżeń związanych z lekkimi przymrozkami, małymi korkami czy utrudnieniami na drodze.

Jakie rodzaje komunikatów mogą otrzymać obywatele kraju?

Ostrzeżenia dotyczą 3 głównych typów. Pierwszym z nich są komunikaty drogowe dotyczące blokad drogowych oraz innych zdarzeń, które istotnie mogą oddziaływać na czas podróży. Drugim obszarem są ostrzeżenia meteorologiczne, które mogą być związane z różnymi zjawiskami pogodowymi, stanowiącymi realne zagrożenie dla obywateli kraju. Chodzi tutaj np. o wichury, gradobicia, intensywne burze, mocne opady deszczy, upały oraz inne zjawiska meteorologiczne.  Ostatnim rodzajem są ostrzeżenia hydrologiczne, które alarmują o możliwości pojawienia się powodzi czy lokalnych podtopień, które mogą powstać na skutek intensywnych opadów, silnych wiatrów czy innych zjawisk, które mogą wpłynąć na wzrost stan wód.